Tilslutningspriser pr. 1. januar 2020

INVESTERINGSBIDRAG pr. m2 BBR                                                                                                                                                                           Inkl. Moms
Fritliggende enfamiliehuse pr. bolig.     ( 100,-kr./m2)                        Maks.  kr 18.000  kr  22.500
Kæde-/rækkehuse maks pr. bolig.          (75,-kr./m2)                         Maks.  kr 12.000  kr  15.000
Etageboliger og almene familieboliger pr. bolig. ( 50,-kr./m2)              Maks.  kr    9.000  kr  11.250
Ældreboliger maks pr. bolig.                  ( 40,-kr./m2)                         Maks.  kr    7.200  kr   9.000
Ungdomsboliger maks pr. bolig.             ( 20,-kr./m2)                         Maks.  kr    3.600  kr   4.500
Erhvervsejendomme og store haller efter tilbud, dog maks 100,-kr./m2 + moms.    
For fritidsområdet ved Billundvej og nyetablering uden for fjernvarmeområder betales tilslutningsbidrag efter faktiske omkostninger.    
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter stikledning. ( Fra fortov til indføring i hus )  kr    1.000  kr   1.250
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund til paracelhus indbetales byggemodningsbidrag af grundudstykker som herefter opkræver beløbet af grundejer.  kr 20.000  kr  25.000
Ved køb af grund til etageboliger m.m. indbetales efter faktiske omkostninger.