Tilslutningspriser

 

Investeringsbidrag      

(Til dækning af omkostninger til ledningsnet, pumper og produktionsanlæg) 

 

 Eksl. Moms

 Inkl. Moms

Tilslutningsbidrag pr. m² BBR-areal kr. 

100,00

125,00

Fritliggende énfamiliehuse pr. bolig               (100,-kr. /m2)             Maks. kr. 

18.000,00

22.500,00

Kæde- rækkehuse pr. bolig                           ( 75,-kr./m2)             Maks. kr. 

12.000,00

15.000,00

Etageboliger og almene familieboliger pr. bolig  ( 50,-kr./m2)             Maks. kr. 

9.000,00

11.250,00

Ældreboliger pr. bolig                                   (40,-kr./m2)              Maks. kr. 

7.200,00

9.000,00

Ungdomsboliger pr. bolig                               (20,-kr./m2)              Maks. kr. 

3.600,00

4.500,00

Erhvervsejendomme og store haller efter tilbud, dog maks. 100,- kr./m² + moms.    
For fritidsområdet ved Billundvej og nyetablering uden for fjernvarmeområder betales tilslutningsbidrag efter faktiske omkostninger.      

 

Stikledningsbidrag        

(Til dækning af omkostninger fra skel til hovedstopventiler i hus)        

     
Løbende meter stikledning kr. 

1.000,00

1.250,00

       

Byggemodningsbidrag  

(Til dækning af omkostninger til hovedledninger i ny vej og til skel)

     

Ved køb af grund til paracelhus indbetales byggemodningsbidrag af grundudstykker som herefter opkræver beløbet af grundejer.

kr.

20.000,00

25.000,00

  Ved køb af grund til etageboliger m.m. indbetales efter faktiske omkostninger.