Ændring af varme-år/regnskabsår

3. januar 2019

Fra 1. januar 2019 bliver varmeåret/regnskabsåret ændret, så det følger kalenderåret, det vil sige, at vi i 2018 får et forkortet varme-år/regnskabsår som løber fra 1. juni til 31. december. Fremover vil varmemåleren derfor automatisk aflæses den 31. december.  Grunden til ændringen er, at alle varmeværker skal kunne sammenlignes, (besluttet af folketinget), og derfor er vedtægterne også ændret, så den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vedtægtsændringen er besluttet på generalforsamlingerne den 6. marts og den 20. marts 2018.

Ændring af á conto rater:

Fra 1. januar 2019 reduceres á conto rater til 6. Det vil sige, at der i 2019 og fremover skal betales varme som følger:

  1. rate forfalder 1. februar (sammen med årsopgørelsen, hvor evt. overskud/underskud modregnes).
  2. rate forfalder 1. april
  3. rate forfalder 1. juni
  4. rate forfalder 1. august.
  5. rate forfalder 1. oktober.
  6. rate forfalder 1. december.

OBS! Størrelsen af de enkelte á conto rater vil være højere end tidligere, hvor antallet af á conto rater var 10 pr. år, mod den nye ordning med 6 á conto rater pr. år.

 

Årsaflæsning foretages automatisk den 31. december. Varmeopgørelsen og nyt budget sendes til forbrugeren i slutningen af januar måned via Betalings Service. Første rate forfalder den 1. februar hvor evt. overskydende penge bliver brugt som betaling af rate 1. Er beløbet større end raten, bliver pengene overført til dig enten via BetalingsService eller bank, (se ovenstående information). Såfremt varmeforbruget er større end budgetteret, bliver differencen opkrævet den 1. februar sammen med rate 1.

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen.