AFLYST General forsamling 2020

26. februar 2020

AFLYST

ORDINÆR

GENERAL

FORSAMLING

 

TIRSDAG DEN 31. marts 2020 KL. 19.00

PÅ Tingvejen 47, 6500 Vojens, MED FØLGENDE DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelses beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for           kommende år.
 1. Indkomne forslag fra andelshavere.
                   Ingen forslag modtaget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
             På valg Claus Andersen.  
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af statsautoriseret revisor.
 3. Eventuelt.

 

Det reviderede årsregnskab kan ses på hjemmesiden www.vojensfjernvarme.dk senest den 23. marts eller fremsendes ved henvendelse til vojensfjernvarme@mail.dk eller tlf. nr. 74542901.

 

VOJENS FJERNVARME a.m.b.a.

BESTYRELSEN