Gas konverteringer i Vojens fra 2021 og frem.

23. marts 2021

Gas konverteringer i Vojens fra 2021 og frem.

Folketinget har, i bestræbelserne på at nedbringe CO2 udledning, besluttet at udfase anvendelsen af naturgas.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. ønsker bl.a. derfor, at konvertere gasområder i Vojens og er i gang med at få beregnet, i hvilke områder af Vojens det er mest rentabelt at begynde.

Fra den 1. januar 2021 er det, ved lov, besluttet at der ikke skal betales kompensation til gas-distributionsselskaberne mere. (Der skal dog stadig betales for afbrydelse af gasledningen, men beløbet kan variere meget).

Det betyder samtidig også at der først kan indsendes projektforslag til kommunen fra denne dato med mindre vi betaler kompensation til gas-distributions selskaberne.

Der er i sidste ende kommunerne der skal godkende projekterne og måske også godkende finansieringen til disse.

Der er mange forhold der skal være positive som f.eks. skal der være positiv samfundsøkonomi og positiv virksomhedsøkonomi, de eksisterende forbrugere må ikke betale mere for at nye forbrugere kommer på. Og så skal der jo også helst være en økonomisk fordel for de nye forbrugere.

Der er ca. 600 gaskunder i Vojens fordelt i forskellige områder, og når man går ind i et område skal der mindst være en tilslutningsprocent på 60 % inden vi går i gang.

Derudover skal der være tilstrækkelig varme kapacitet i området d.v.s. at både hovedledningerne og varmeforsyningen skal være tilstrækkelig. Hvis ikke det er tilfældet skal der regnes på nye hovedledninger til området og der skal også regnes på og findes ud af hvad de nye varmekilder kan være.

Folketinget har besluttet at iværksætte en tilskudsordning til fjernvarmekonvertering, men det vurderes fra bl.a. Dansk Fjernvarme, at dette, forholdsvis lille tilskud, hurtigt vil blive brugt op. Man kan i øvrigt først søge, når projektforslaget er forhåndsgodkendt af kommunen. Der regnes ikke med tilskud som sagerne ser ud lige nu, men derfor kan det godt være at Vojens Fjernvarme a.m.b.a. kan komme med et godt tilbud.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. vender tilbage når vi har fået flere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen.