Gas konverteringer i Vojens fra 2022 til 2030

28. september 2021

Gas konverteringer i Vojens fra 2022 til 2030.

Information, september 2021

Vi er i fuld gang med beregningerne for de naturgasområder, hvor det vil give rigtig god mening, at tilbyde husejere fjernvarme. God mening for husejerne, for Vojens Fjernvarme og for vores fælles miljø.

Energistyrelsen har en tilskudspulje, målrettet etablering af fjernvarme til individuelle gas- og oliefyrede huse. Et sådan tilskud vil betyde at vi kan starte projektet med en lavere tilslutnings procent, end vi ellers skal have for at projektet er rentabelt. Den pulje har vi naturligvis kigget på.

Kravet, for at søge tilskudspuljen er, at varmeproduktionen på fjernvarmeværket skal være ”energieffektiv”, hvilket jo giver god mening, hvis der gives tilskud til at skifte de eksisterende gaskedler ud, for at vi alle kan se ind i en grønnere fremtid.

Umiddelbart skulle man så tro at den kombination vi har i Vojens, hvor 40 – 45 % af varmen kommer fra 100 % CO2 fri solvarme, samt en elkedel, der kun er i drift, når der er overskud fra vindmøllerne, kunne betegnes som særdeles energieffektiv. Det er desværre bare ikke tilfældet. ”Energieffektivitet” handler i denne sammenhæng ikke om miljø, men mest om effektivitet, der f.eks. defineres som kraftvarme produktion, hvor man får både el og varme ud af et brændsel. Derfor ser vi andre byer, som er langt mere CO2 udledende pga. afbrænding af kul, olie, gas eller biomasse, blive betegnet som mere ”energieffektive” og dermed være berettiget til at få tilskud fra Energistyrelsens pulje.

Vi har meget vanskeligt ved at forstå Energistyrelsens definition, da vi jo nok er et af det værker i Danmark som udleder mindst CO2 pr. produceret MWh varme og dermed går forrest i den grønne omstilling.
Trods flere henvendelser til Energistyrelsen fra vores rådgiveres side, ser de ikke umiddelbart ud til at ville ændre denne fremgangsmåde og vi må acceptere at vi skal udføre projektet uden tilskud.

Vi har dog ikke tænkt os at lade os bremse af den manglende mulighed for tilskud. Det betyder bare at vi skal smøge ærmerne endnu længere op og sørge for at så mange husejere, som muligt melder sig klar til at få fjernvarme, fra starten.

Som det ser ud lige nu, skal vi have forhåndstilmeldinger fra 60 % af boligerne i de planlagte områder, før vi kan starte på at lægge fjernvarmerør i jorden. Vi håber derfor, at alle der tænker at fjernvarme skal være deres fremtidige varmekilde, vil tilslutte sig på vores hjemmeside og/eller via de spørgeskemaer som udsendes i løbet af 2022.

Ud over ovenstående problematik kræver lovgivningen, at der udføres et såkaldt projektforslag, også på mindre områder. Derfor bliver projektforslagene formodentligt opdelt i flere projektforslag og det vil tage noget tid, at få det behandlet. Det er selvfølgelig kedeligt for dem der gerne vil have fjernvarme her og nu, men det giver til gengæld en masse andre lidt mere tid til at beslutte sig.

Omkring tilslutningspriser er der også mange overvejelser der skal gøres.

Der er i øjeblikket varmeværker som tilbyder tilslutning for mellem 0 og 37.000,-kr. plus et månedligt beløb herudover. Vores mål er også at kunne tilbyde fjernvarme til en attraktiv pris.

Prisen for en tilslutning (omkostningen for Vojens Fjernvarme) ligger mellem 50.000,-kr. og 80.000,- kr. i 2021. Derudover kommer der investeringer i nye hovedledninger og evt. produktionsudstyr. De udgifter skal vi have balanceret ud over et antal år, så de ikke udelukkende belaster varmeprisen nu og her.

Vi forventer i løbet af 2022 at udsende spørgeskemaer til følgende områder:

Forventet tilslutning i område Vestergade, Over- Jerstalvej, Søndergade i 2022-2023.

Forventet tilslutning i område Margretheparken og op til Nordre Ringvej i 2023-2024.

Forventet tilslutning i område nord for Huginsvang i 2024-2025. (dog ikke kollonihavehusene)

Forventet tilslutning i område Gyvelvej, Syrenvej, Irisvej m.m. i 2025-2026.

Forventet tilslutning i område ved Fuglesøkvarteret i 2026-2027.

 

Som tidligere nævnt, så skal der mindst 60 % tilslutning til, før vi kan gå i gang med nedgravning af rørene. Derfor kan der blive tale om at justere tidsplanen så det område der først opnår over 60 % tilslutning, også først får fjernvarme. 

 

Information, marts 2021.

Folketinget har, i bestræbelserne på at nedbringe CO2 udledning, besluttet at udfase anvendelsen af naturgas.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. ønsker bl.a. derfor, at konvertere gasområder i Vojens og er i gang med at få beregnet, i hvilke områder af Vojens det er mest rentabelt at begynde.

Fra den 1. januar 2021 er det, ved lov, besluttet at der ikke skal betales kompensation til gas-distributionsselskaberne mere. (Der skal dog stadig betales for afbrydelse af gasledningen, men beløbet kan variere meget).

Det betyder samtidig også at der først kan indsendes projektforslag til kommunen fra denne dato med mindre vi betaler kompensation til gas-distributions selskaberne.

Der er i sidste ende kommunerne der skal godkende projekterne og måske også godkende finansieringen til disse.

Der er mange forhold der skal være positive som f.eks. skal der være positiv samfundsøkonomi og positiv virksomhedsøkonomi, de eksisterende forbrugere må ikke betale mere for at nye forbrugere kommer på. Og så skal der jo også helst være en økonomisk fordel for de nye forbrugere.

Der er ca. 600 gaskunder i Vojens fordelt i forskellige områder, og når man går ind i et område skal der mindst være en tilslutningsprocent på 60 % inden vi går i gang.

Derudover skal der være tilstrækkelig varme kapacitet i området d.v.s. at både hovedledningerne og varmeforsyningen skal være tilstrækkelig. Hvis ikke det er tilfældet skal der regnes på nye hovedledninger til området og der skal også regnes på og findes ud af hvad de nye varmekilder kan være.

Folketinget har besluttet at iværksætte en tilskudsordning til fjernvarmekonvertering, men det vurderes fra bl.a. Dansk Fjernvarme, at dette, forholdsvis lille tilskud, hurtigt vil blive brugt op. Man kan i øvrigt først søge, når projektforslaget er forhånds godkendt af kommunen. Der regnes ikke med tilskud som sagerne ser ud lige nu, men derfor kan det godt være at Vojens Fjernvarme a.m.b.a. kan komme med et godt tilbud.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. vender tilbage når vi har fået flere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen.