Information vedr. tilslutning til fjernvarme, fra Vojens Fjernvarme a.m.b.a. 3. oktober 2022

5. oktober 2022

 

Vojens Fjernvarme forventer at kunne forsyne alle beboere og virksomheder i Vojens by med fjernvarme inden for de kommende år. Det skal nævnes at der kræves at minimumstilslutningen er opnået før vi kan udvide området. Vi vil informere mere om dette og en forventet tidsplan for hvornår tilslutning kan ske, når vi har de nødvendige data.

Vojens Fjernvarme og kommunens øvrige varmeforsyningsselskaber samarbejder aktuelt med kommunen om en opdateret varmeplan for de områder, der i dag er gasforsynede. Denne varmeplan bliver vedtaget inden udgangen af året. Den kommer blandt andet til at fastlægge, om der er flere gasområder i kommunen, der kan tilbydes fjernvarme.

I denne sammenhæng ønsker Vojens Fjernvarme allerede nu at udmelde, at vi   ikke forventer, at kunne forsyne de omkringliggende byer med fjernvarme, heller ikke Skrydstrup og erhvervsområdet ud til Skrydstrup.

En udvidelse til disse områder vil, ifølge beregninger foretaget af vores rådgiver kræve en tilslutning til fjernvarmenettet på minimum 80 % og at de tilsluttede huse forbliver på fjernvarmen i minimum 30 år.
Herudover vil udgiften for den enkelte husstand blive så høj, at den overstiger udgiften til etableringen af en individuel varmepumpe, hvorfor det bliver svært at nå en tilslutning på 80 %.

Alle husejere med enten gas- eller oliefyr vil inden årets udgang modtage et brev i e-boks fra kommunen om, hvorvidt der tilbydes fjernvarme, eller om man i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe. Husejere der ikke får tilbudt fjernvarme vil i forbindelse med brevet også blive oplyst om eventuelle muligheder for at gå sammen om at etablere lokale borgerdrevne fællesløsninger som for eksempel fjernvarme eller termonet med egen varmepumpe.

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen