OBS størrer á conto rater

3. april 2019

OBS! Størrelsen af de enkelte á conto rater vil være højere end tidligere, hvor antallet af á conto rater var 10 pr. år, mod den nye ordning med 6 á conto rater pr. år.

Fra 1. januar 2019 reduceres á conto rater til 6. Det vil sige, at der i 2019 og fremover skal betales varme som følger:

  1. rate forfalder 1. februar (sammen med årsopgørelsen, hvor evt. overskud/underskud modregnes).
  2. rate forfalder 1. april
  3. rate forfalder 1. juni
  4. rate forfalder 1. august.
  5. rate forfalder 1. oktober.
  6. rate forfalder 1. december.