ORDINÆR GENERALFORSAMLING

7. juli 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

TIRSDAG DEN 1. september 2020 Kl. 19.00

På Tingvejen 47, 6500 Vojens, MED FØLGENDE DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelses beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  Ingen forslag modtaget.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.         
  På valg Claus Andersen.  
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af statsautoriseret revisor.
 10. Eventuelt.

 

Det reviderede årsregnskab kan ses på hjemmesiden www.vojensfjernvarme.dk eller fremsendes ved henvendelse til vojensfjernvarme@mail.dk eller tlf. nr. 74542901.

 

VOJENS FJERNVARME a.m.b.a.

BESTYRELSEN