ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

28. april 2021

 

 

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

TIRSDAG DEN 25. maj 2021 KL. 19.00

PÅ Tingvejen 47, 6500 Vojens, MED FØLGENDE DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelses beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 1. Indkomne forslag fra andelshavere.
  Ingen forslag modtaget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg Willy Langmack.  
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af statsautoriseret revisor.
 3. Eventuelt.

 

Det reviderede årsregnskab kan ses på hjemmesiden www.vojensfjernvarme.dk eller fremsendes ved henvendelse til vojensfjernvarme@mail.dk eller tlf. nr. 74542901.

 

VOJENS FJERNVARME a.m.b.a.

BESTYRELSEN