Status på konvertering i Vojens by, 24. aug. 2022

24. august 2022

Projektforslaget vedr. gaskonverteringer i Vojens by, er til behandling i Haderslev Kommune.

Der skal også laves en VVM screening (miljøvurdering) som sendes, så hurtig som det er vores rådgiver muligt, til Kommunen.

Ligeledes skal rådgiver sende arbejdsopgaverne i EU udbud, og inden vi har tallene fra disse udbud, kan vi ikke sende kontrakter til de kommende forbrugere, da opgaverne er steget meget i pris.

D.v.s. at priserne for tilslutning til sokkel på 27.000,- kr. formodentlig bliver højere.

Det er også besluttet, at vi ikke kan tilbyde den indvendige tilslutning med fjernvarmeunit (varmemesterordningen). Det betyder at den kommende forbruger selv skal indhente tilbud hos sin VVSér på fjernvarmeunitten og det indvendige arbejde.  

Vi gør hvad vi kan for at fremskynde arbejdet, men der er mange forhold der skal tages hensyn til, bl.a. må projektet ikke komme til at koste de eksisterende forbrugere ekstra. Så det er noget vi er meget opmærksomme på.

Vi håber at vi i starten af 2023 kan påbegynde arbejdet i Vestergade, Over-Jerstalvej og Søndergade. Herefter (eller måske samtidig hvis der kan skaffes mandskab og materiale) Margretheparken og op til Nordre Ringvej og Nord for Huginsvang.

Vi er klar over de frustrationer som de høje gas- og elpriser giver, men vi kan ikke gøre det hurtigere eller billigere end forholdene og lovgivningen tillader.  

Så snart vi ved mere vil vi informere jer igen.

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen.

Vojens d. 24. august 2022