Varmeprisen for 2022 stiger ikke så meget som varslet.

20. december 2021

 

Varmeprisen for 2022 stiger ikke så meget som varslet.

 

I september og oktober 2021 varslede vi varmeprisstigninger for varmeåret 2022, på over 60 % da gaspriserne steg med over 300 %.

Varsling (over 10 %) skal ifølge Forsyningstilsynet ske 3 måneder før ikrafttrædelse, selv om vi ikke kender gas og strømpriserne med mere end 12 timers varsel.

Det har imidlertid vist sig at vi har tjent mange penge på kørsel med motorer hvor der har været ekstremt høje strømpriser, og vi har også haft mange driftstimer med meget lave strømpriser hvor El-kedlen har kørt, når der er for meget vindmøllestrøm.  

Det betyder at den samlede pris for varmen i 2022 ”kun” stiger med 14,5 %, da vi forventer at kunne fortsætter ind i 2022 med, for Vojens Fjernvarme, fordelagtige strømpriser, selv om gasprisen stadig er ekstremt høj.

MWh stiger fra 600,-kr. til 675,-kr. inkl. moms. og da Forsyningstilsynet kræver at der minimum er 20 % på det faste bidrag, stiger m2 BBR fra 20 til 26,- kr. inkl. moms. Det cirkulerende vandforbrug forbliver på 3,25 kr. pr. m3 inkl. moms.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. har været stavnsbundet til naturgas men vi har dog fået tilladelse til at bygge et stort solvarmeanlæg med tilhørende damvarmelager og en el-kedel som fortrinsvis kører når der er for meget vindenergi.

Det har ikke været lovmæssigt muligt at få flis-, træpiller- eller et halmanlæg, hvor brændslet jo er næsten afgiftsfri, men vi har rådgivere til at regne på andre alternativer i stedet for de sidste 30-40 % som leverer varme fra gasfyrede anlæg.

 

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen.