Varsling af prisstigning for varmeåret 2023

21. september 2022

På grund af de stadig høje gaspriser og oliepriser her i 2022, og forventeligt også i 2023, er vi nødsaget til at hæve varmeprisen fra 1. januar 2023.  
(ca. 35 % af varmeproduktionen kommer fra gas eller olie)

Vi hæver MWh prisen fra 675,- kr. til 1.150- kr. inkl. moms.
Det faste bidrag pr. m2 BBR forbliver på 26,- kr. inkl. moms.
Det variable m3 bidrag forbliver på 3,25 kr. inkl. moms.   

Et standardhus (til sammenligning) der bruger 18,1 MWh og som har en størrelse på 130 m2 med en afkøling på 40 gr. C vil derfor stige fra 16.862,23 kr. i 2022 til 25.459,73 kr. i 2023 inkl. moms, altså en stigning på 51 %. (716,45 kr. pr. måned inkl. moms ved et forbrug på 18,1 MWh)

En standardlejlighed på 75 m2 som bruger 15 MWh vil stige fra 13.123,12 kr. til 20.248,12 kr. inkl. Moms.     (593,75 kr. pr. måned inkl. moms ved et forbrug på 15 MWh)

De endelige priser kan i slutningen af december 2022 ses på hjemmesiden www.vojensfjernvarme.dk og på budgettet som sendes via betalingsservice i slutningen af januar 2023.

Hvorfor varsles der prisstigning 3 måneder før ikrafttrædelse ?
Forsyningstilsynet kræver at der varsles med 3 måneder hvis prisen hæves med over 10% eller 100 kr. pr. måned.

Afspejler prisen vores omkostninger ?
Da fjernvarmen bliver drevet efter et hvile-i-sig-selv-princip i varmeforsyningsloven, skal udgifter og indtægter balancere.

Hvor meget er gasprisen steget ?
Gasprisen over de seneste 1,5 år steget med ca. 400 %.

Hvor meget er elprisen steget og hvad har det med varmeprisen at gøre ?
Elprisen er steget med ca. 600 % og da vi bruger el til bl.a. solvarmepumperne har det også indflydelse på varmeprisen.  

Hvorfår stiger varmeprisen når vi har så meget solvarme ?
Selv om vi har solvarme og en el-kedel (som kører når der er meget vindmøllestrøm) så er ca. 35 % af varmeproduktionen produceret på gaskedlerne. Disse kedler kan også køre på olie alt afhængig af hvad der er billigst, eller muligt at få fat i.

Hvilke planer er der for udfasning af gas og olie ?
Der er planer om at få to store varmepumper installeret, så varmen kan komme fra dem i stedet for.

Sparetip:
Hvis du sænker rumtemperaturen med 1 grad, kan du som tommelfingerregel spare ca. 5% på varmeforbruget.

 

Med venlig hilsen
Vojens Fjernvarme.
Bestyrelsen