Vojens Fjernvarme informerer August 2019

6. september 2019

Vojens Fjernvarme informerer:

 

Fra 1. januar 2020 vil nedenstående ændringer blive indført, for at forbedre effektiviteten i vores produktionsanlæg (solvarme, damvarmelager, gaskedel og gasmotorer) men også for at nedbringe varmetabet i rørsystemerne, som jo i sidste ende forbedrer økonomien for forbrugerne, og nedbringer CO2 udledningen fra de fossile brændsler.

Det drejer sig om, at vi på fjernvarmeværket får så lav en temperatur tilbage som muligt.

 

Motivationstarif:

 I over 10 år har vi haft et krav om, at afkølingen (forskellen mellem frem- og returtemperatur) af fjernvarmevandet, skal være over 30 grader C. Kun forbrugere med et forbrug på over 100 MWh pr. år, har fået et tillæg for ”dårlig” afkøling.

Fra 1. januar 2020 indfører vi en returtemperatur tarif, som vi kalder motivationstarif, og samtidig kommer det til at gælde for alle forbrugerne.
Forbrugere som har en returtemperatur på mellem 35-40 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, får intet tillæg eller rabat, d.v.s. de ligger i et ”Neutralt område”.
Forbrugere der har en returtemperatur på over 40 grader C. i gennemsnit over et kalenderår, vil blive pålagt en motivationstarif på 1 % pr. MWh forbrug pr. grad.
Forbrugere der har en returtemperatur på under 35 grader C i gennemsnit over et kalenderår, vil blive belønnet med en rabat på 1 % pr. MWh forbrug pr. grad.

Som eksempel betyder det, at hvis man har et forbrug på 18,1 MWh i år 2020 (med en MWh pris på f.eks. 600,- kr.) og returtemperaturen er f.eks. 45 grader C set over et helt år, vil forbrugeren bliver pålagt et tillæg på (18,1*5*600*1)/100 = 543,- kr.
Er returtemperaturen derimod på 30 grader i ovenstående eksempel, får forbrugeren en rabat på 543,- kr. i år 2020.

Det ”Neutrale område” vil blive sænket med 1 grad C pr. år over de næste 5 år, så det neutrale område i 2025 kommer til at ligge på mellem 30 – 35 grader C.

 

Hvad kan du som forbruger selv gøre for at sænke returtemperaturen ?

  1. Sørg for at alle radiatortermostater i samme rum står ens. Er returvandet fra radiatoren mere end håndvarm, kan ventilen være defekt, eller radiatoren er for lille til det pågældende rum.
  2. Husk at lukke for radiatorventiler om sommeren hvis rummet ikke bruges.
  3. Har du gulvvarme, skal du være sikker på, at der er påmonteret en blandesløjfe på cirkulationskredsen, og at den fungerer korrekt.
  4. Din varmtvandsbeholder eller varmeveksler skal være indstillet så lavt som muligt, dog minimum 50 grader Celsius, når det gælder det varme brugsvand. Så holder du både returtemperaturen nede og sørger for, at beholderen/varmeveksleren holder længere på grund af mindre tilkalkning.
  5. En beholder/varmeveksler der er tilkalket, er for lille, eller ikke indstillet korrekt, kan være årsag til alt for høj returtemperatur.
  6. Du kan altid selv følge med dit i forbrug og din returtemperatur via vores hjemmeside vojensfjernvarme.dk

    Vi står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger og vejledninger ved henvendelse på telefonnr. 74542901 – tryk 3 eller e-mail adr. vojensfjernvarme@mail.dk


Utætheder:

Husk også at kontrollere varmeanlægget og måler for utætheder, for selv om det er Vojens Fjernvarme der ejer måleren, har vi ingen mulighed for at tjekke den regelmæssigt, det er forbrugerens ansvar.

 

Hvorfor er varmeprisen steget fra 1. januar 2019 og hvad med prisen i fremtiden ?

Prisstigninger på grund af manglende el-tilskud (grundbeløb) :

Vojens Fjernvarme har ligesom mange af de 170 andre kraftvarmeværker i Danmark, ikke kunnet undgå prisstigninger, hvilket skyldes, at det såkaldte grundbeløb er faldet væk her fra 1. januar 2019. Beløbet har vi fået for at stille motorer til rådighed for elmarkedet, men politikerne har ikke ønsket at fortsætte denne ordning. Det er uklart, om der vil komme en anden ordning for at sikre el- produktionen, når vindmøllerne ikke producerer strøm. Derfor er vi nødsaget til at opkræve pengene hos forbrugerne.

Det betyder en prisstigning på ca. 200,- kr. inkl. moms pr. MWh, men denne stigning har vi mulighed for at udjævne over 2-3 år, som det ses nedenfor. 

Da der er henlagt penge til en varmepumpe som ikke bliver realiseret i 2019, skal vi tilbageføre 2 mil. kr. i 2019 og 2 mil. kr. i 2020.

Derudover har vi et overskud af CO2-kvoter, som vi kan sælge. Prisen er steget fra 35,- kr. til 160,- kr. i løbet af ca. 2 år. Der er indtil videre solgt for 2,2 mil. kr. i 2019.

Varmeprisen er i 2019 hævet med 75,- kr. pr. MWh d.v.s. fra 450,- kr. pr. MWh til 525,- kr. pr. MWh inkl. moms.

Hvis ikke der sker væsentlige ændringer i el-tilskuddet, el-produktionspriserne, gas-priserne og solvarmeproduktionen/leveringen, vil varmepriserne formodentligt blive hævet med ca. 75,- kr. pr. MWh igen i 2020, d.v.s. fra 525,- kr. pr. MWh til 600,-kr. pr. MWh inkl. moms.

Om vi i 2021 også skal hæve priserne vides ikke, da myndighederne planlægger bl.a. at ændre vores afskrivninger, så de kan sammenlignes med de andre ca. 400 varmeværker. Myndighederne forventer, at værkerne får besked på hvorledes arbejdet med opgørelsen af aktiverne skal udføres i slutningen af juni 2019, og værkerne har så til 1. december 2019 til at udføre dette arbejde. 

Dette er en lille orientering om, hvad der bl.a. sker inden for el- og varme-sektoren som jo berører varmeforbrugerne.

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen