Hvorfor stiger varmeprisen ?

3. april 2019

Prisstigninger på grund af manglende el-tilskud ( grundbeløb) :

Vojens Fjernvarme har ligesom mange af de 170 andre kraftvarmeværker i Danmark ikke kunnet undgå prisstigninger, hvilket skyldes, at det såkaldte grundbeløb er faldet væk her fra 1. januar 2019. Beløbet har vi fået for at stille motorer til rådighed for elmarkedet, men politikerne har ikke ønsket at fortsætte denne ordning. Det er uklart om der vil komme en anden ordning for at sikre el- produktionen, når vindmøllerne ikke producerer strøm. Derfor er vi, indtil videre nødsaget til at opkræve pengene hos forbrugerne.

Det betyder en prisstigning på ca. 200,- kr. inkl. moms pr. MWh, men denne stigning har vi mulighed for at udjævne over 2-3 år, som det ses nedenfor.  

Da der er henlagt penge til en varmepumpe som ikke bliver realiseret i 2019 skal vi tilbageføre 2 mil. kr. i 2019 og 2 mil. kr. i 2020.

Derudover har vi et overskud af CO2-kvoter som vi kan sælge. Prisen er steget fra 35,- kr. til 160,- kr. i løbet af ca. 2 år. Der er indtil videre solgt for 2,2 mil. kr. i 2019.

Varmeprisen er i 2019 hævet med 75,- kr. pr. MWh d.v.s. fra 450,- kr. pr. MWh til 525,- kr. pr. MWh inkl. moms.

Hvis ikke der sker væsentlige ændringer i el-tilskuddet, el-produktionspriserne, gas-priserne og solvarmeproduktionen/leveringen, vil varmepriserne formodentligt blive hævet med ca. 75,- kr. pr. MWh igen i 2020, d.v.s. fra 525,- kr. pr. MWh til 600,-kr. pr. MWh inkl. moms.

Om vi i 2021 også skal hæve priserne vides ikke, da myndighederne planlægger bl.a. at ændre vores afskrivninger så de kan sammenlignes med de andre ca. 400 varmeværker. Myndighederne forventer at værkerne får besked på hvorledes arbejdet med opgørelsen af aktiverne skal udføres i slutningen af juni 2019, og værkerne har så til 1. december 2019 til at udføre dette arbejde.  

Dette er en lille orientering om hvad der bl.a. sker inden for el- og varme-sektoren som jo berører varmeforbrugerne.

 

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen.