Forbrugsfordeling

 

I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m2 BBR angivet for forskellige ejendomstyper.

Eks.: Et paracelhus på 130 m2 brugte i gennemsnit i varmeåret 2013/14 13,52 MWh. 
( 130 * 0,104=13,52 MWh). 

 

Ejendommens anvendelse

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-2018

2018-2019

Fritliggende énfamilieshus (parcelhus)

0,103

0,109

0,109

0,112

0,050

Række-, kæde- eller dobbelthus

0,101

0,107

0,106

0,112

0,050

Etageboligbebyggelse

0,126

0,135

0,137

0,099

0,067

Døgninstitution

0,124

0,136

 0,133

0,139

0,066

Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.

0,018

0,017

0,016

0,024

0,010

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o. lign.

0,080

0,087

0,085

0,066

0,024

Engroshandel og lager

0,086

0,090

0,081

0,072

0,040

Detailhandel m.v.

0,083

0,082

0,050

0,062

0,018

Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v.

0,101

0,102

0,0

0,0

0,040

Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration

0,497

0,532

0,563

0,567

0,263

Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v.

0,110

0,239

0,118

0,101

0,050

Bibliotek, museum, kirke o. lign.

0,110

0,239

0,255

0,299

0,111

Hospital, fødeklinik o. lign.

 

 

 

 

0,044

Daginstitution

0,155

0,173

0,177

0,202

0,055

Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse

0,280

0,326

0,272

0,286

0,145

Anden enhed til fritidsformål

0,071

0,074

0,061

0,066

0,030