Forbrugsfordeling

 

I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m2 BBR angivet for forskellige ejendomstyper.

Eks.: Et paracelhus på 130 m2 brugte i gennemsnit i varmeåret 2019 13,78 MWh. 
( 130 * 0,106=13,78 MWh). 

 

Ejendommens anvendelse

2019

 

 

Fritliggende énfamilieshus (parcelhus)

0,106

 

 

Række-, kæde- eller dobbelthus

0,107

 

 

Etageboligbebyggelse

0,094

 

 

Døgninstitution

0,132

 

 

Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.

0,052

 

 

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o. lign.

0,061

 

 

Engroshandel og lager

0,053

 

 

Detailhandel m.v.

0,041

 

 

 

 

 

 

Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration

0,499

 

 

Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v.

0,061

 

 

Bibliotek, museum, kirke o. lign.

0,285

 

 

Hospital, fødeklinik o. lign.

 0,112

 

 

Daginstitution

0,115

 

 

Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse

0,276

 

 

Anden enhed til fritidsformål

0,069