Rabat på varmeregningen

 

Forbrugere der sparer på energien i forhold til gennemsnittet ved Vojens Fjernvarme kan opnå en rabat på op til 25 % af det faste bidrag. Ordningen træder i fra den 1. juni 2011 og gælder kun for parcelhuse, rækkehuse og etageejendomme der ikke har anden opvarmning end fjernvarme.

Under fanebladet "Energibesparelser" er opgjort hvad fordelingsfaktoren er for forskellige typer af ejendomme.

Som eksempel kan bruges et fritliggende parcelhus, der har en fordelingsfaktor på 0,12(MWh/m2).

Hvis huset er på 150 m2, ganger man med 0,12 og så vil forbruget være 18 MWh i gennemsnit. Hvis forbruget er på 15 MWh gives der en rabat på 16,66 % af det faste bidrag.

Rabatten ses på opgørelsen sendt ud ultimo januar hvert år.