Vojens Fjernvarmes takster pr. 1.januar 2020.

                                       FORBRUGSBIDRAG

   Inkl. Moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh)  kr   480  kr      600
Fjernvarmevand forbrug pr. m3  kr  2,60  kr     3,25


Motivationstarif:   
                                                                                                             

Forbrugere som har en returtemperatur på mellem 35-40 gr. C i gennemsnit over et kalenderår får intet tillæg eller rabat, d.v.s. at de ligger i et "Neutralt område".             
Forbrugere der har en returtemperatur på over 40 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil blive pålagt en motivationstarif på 1 % pr.MWh forbrug pr. gr. C.
( OBS...Gælder, ind til videre , kun hvis den gennensnitlige fremløbstemperatur er over 60 gr.C)                                         
Forbrugere der har en returtemperatur på under 35 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil bliver belønnet med en rabat på 1 % pr. MWh forbrug pr. grad.

Det "neutrale område" vil blive sænket med 1 grad C pr. år over de næste 5 år,så det i 2025 kommer til at ligge på mellem 30-35 grader C.  

   
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet bolig- og erhvervsareal iflg. BBR.  kr    16  kr   20,00

Det er den enkelte aftagers antal m2 BBR-areal, der danner grundlag for den faste afgift. Nedenstående % satser kan fratrækkes.                                                    
Der gives op til 25 % rabat på den faste afgift til forbrugere med parcelhus, ejer- eller lejerlejlighed og etagelejlighed. Rabatten gives kun til forbrugere der ikke har anden opvarmningsform end fjernvarme. Rabatten gives ud fra en årsgennemsnitlig fordelingsfaktor som står på www.vojensfjernvarme.dk under "energibesparelser" . Hvis vi tager som eksempel, et fritliggende parcelhus, så har det en fordelingsfaktor på 0,12 (MWh/m2) som er et gennemsnit ved Vojens Fjernvarme i år 2009-2010.  Huset er på 150 m2 BBR og ganger man med 0,12 så vil forbruget være 18 MWh. Hvis forbrugeren kun bruger 15 MWh gives 16.66 % i rabat på den faste del af bidraget. 
   
Samlet boligareal på over 1000 m2                12,5%    
BBR-Erhverv                                                 25%