Priser

Gældende fra 1. Januar 2019 til 31. December 2019

Forbrugsbidrag   

Eksl. Moms

 Inkl. Moms

Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) kr. 

 420,00

525,00

Fjernvarmevand forbrug pr. m³ kr.

 2,60

3,25

Forbrugere skal overholde en årsgennemsnitlig afkøling på mindst 30 gr.C. Hvis afkølinigen er lavere, tillægges der et afkølingsbidrag til det målte forbrug i MWh/år*. Bidraget er på 1% af MWh prisen for hver grad, afkølingen er lavere end 30 gr.C. Afkølingsbidraget gælder indtil videre kun for forbrugere med et forbrug på over 100 MWh/år*.                                                                                                                  

*Ved ejerskifte beregnes bidraget ved udtrædelse.

       

Effektbidrag

 

Fast afgift pr. m² samlet bolig- og erhvervsareal iflg. BBR

 

kr.

Eksl. Moms 

16,00

Inkl. Moms 

20,00

Det er den enkelte aftagers antal m2 BBR-areal, der danner grundlag for den faste afgift. Nedenstående % satser kan fratrækkes.

Der gives op til 25 % rabat på den faste afgift til forbrugere med parcelhus, ejer- eller lejerlejlighed og etagelejlighed. Rabatten gives kun til forbrugere der ikke har anden opvarmning end fjernvarme. Rabatten gives ud fra en årsgennemsnitlig fordelingsfaktor som står på www.vojensfjernvarme.dk under "energibesparelser".         Hvis vi tager som eksempel, et fritliggende parcelhus, så har det en fordelingsfaktor på 0,12 ( MWh/m2) som er et gennemsnit ved Vojens Fjernvarme i år 2009-10. Hvis huset er på 150 m2 BBR og ganger man med 0,12 så vil forbruget være 18 MWh. Hvis forbrugeren kun bruger 15 MWh gives 16,66 % i rabat på den faste del af bidraget.

 

 

   
Samlet boligareal på over 1000 m2

12,5 %

   
BBR-erhvervsareal

25 %