Vojens Fjernvarmes takster fra 1.januar 2022.

FORBRUGSBIDRAG

   Inkl. Moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh)  kr   540  kr      675
Fjernvarmevand forbrug pr. m3  kr  2,60  kr     3,25

Motivationstarif:

Forbrugere som har en returtemperatur på mellem 33-38 gr. C i gennemsnit over et kalenderår får intet tillæg eller rabat, d.v.s. at de ligger i et "Neutral område".

Forbrugere der har en returtemperatur på over 38 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil blive pålagt en motivationstarif på 1 % pr.MWh forbrug pr. gr. C. ( OBS...Gælder, ind til videre , kun hvis den gennensnitlige fremløbstemperatur er over 60 gr. C)

Forbrugere der har en returtemperatur på under 33 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil bliver belønnet med en rabat på 1 % pr. MWh forbrug pr. grad.

Det "neutrale område" vil blive sænket med 1 grad C pr. år over de næste 4 år,så det i 2025 kommer til at ligge på mellem 30-35 grader C.  

   

EFFEKTBIDRAG

Fast afgift pr. m2 samlet bolig- og erhvervsareal iflg. BBR  kr  20,80  kr   26,00
På BBR-Erhverv gives 25 % rabat.                                                  

INVESTERINGSBIDRAG pr. m2 BBR

Fritliggende enfamiliehuse pr. bolig.     ( 100,-kr./m2)                        Maks.  kr 18.000  kr  22.500
Kæde-/rækkehuse maks pr. bolig.          (75,-kr./m2)                         Maks.  kr 12.000  kr  15.000
Etageboliger og almene familieboliger pr. bolig. ( 50,-kr./m2)              Maks.  kr    9.000  kr  11.250
Ældreboliger maks pr. bolig.                  ( 40,-kr./m2)                         Maks.  kr    7.200  kr   9.000
Ungdomsboliger maks pr. bolig.             ( 20,-kr./m2)                         Maks.  kr    3.600  kr   4.500
Erhvervsejendomme og store haller efter tilbud, dog maks 100,-kr./m2 + moms.    
For fritidsområdet ved Billundvej og nyetablering uden for fjernvarmeområder betales tilslutningsbidrag efter faktiske omkostninger.    

STIKLEDNINGSBIDRAG

Lb. meter stikledning. ( Fra fortov til indføring i hus )  kr    1.000  kr   1.250
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund til paracelhus indbetales byggemodningsbidrag af grundudstykker som herefter opkræver beløbet af grundejer.  kr 20.000  kr  25.000
Ved køb af grund til etageboliger m.m. indbetales efter faktiske omkostninger.    

GEBYRER

Rentesats vedrørende restancer efter gældende rentelov.     
Rykkergebyr 1. gang.  kr   100  Momsfri 
Inkassomeddelelse  kr   100  Momsfri 
Betalingsordning   kr   100  Momsfri 
Checkgebyr  kr    65  Momsfri 
Lukkegebyr  kr   375  Momsfri 
Åbnegebyr   kr   375  kr      469
Flytteopgørelse  kr    65  kr        81
Ekstraordinær måleraflæsning med regning  kr   200  kr      250
Målerundersøgelse på stedet  kr   335  kr      419
Afprøvning af måler (alm) (store målere efter omkostninger).  kr   600  kr      750