Ofte stillede spørgsmål

Andelshaver eller ej?

Andelshaver, eller Varmeaftager uden andelshaver status.
Forskellen er, om man kan deltage i Generalforsamling og have stemmeret, eller ej.
Der er ikke nogen økonomisk forskel.

Hvad skyldes det årlige tillæg? Og hvorfor er det ikke et fast beløb endnu?

De 200kr. inkl. moms pr. måned, dækker renter og afdrag af hovedledninger og fordelingsledninger i veje og fortove.

Vi kender endnu ikke priserne for materialer og arbejdet, samt renten på lånene. Derfor er dette beløb ikke fast endnu, men vi forventer ikke det stiger.

Derudover er beløbet også afhængig hvor mange der tilslutter sig.

Hvem står for at afkoble ejendommen fra naturgassen?

Kunden skal selv bestille afkobling af naturgassen ved Evida. Evida.dk

Uddrag fra Evida.dk 
"Du skal opsige din gasforsyning pr. den dato, du overgår til en ny varmekilde.
Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid."

Kan man få tilskud til afkobling af naturgassen?
Kan mit centralvarmeanlæg tåle trykket fra fjernvarmen?

Du skal kontakte en VVS'er, og få afklaret dette spørgsmål. Ofte kan det meste af anlægget bruges direkte på fjernvarmen.

Hvis anlægget vurderes ikke at kunne holde til trykket, kan det tilsluttes som et indirekte anlæg.

Hvorfor anbefales der en varmtvandsbeholder?

Ved en stikledning over 20 meter, anbefales det at have en varmtvandsbeholder i stedet for en unit/varmeveksler.

Varmeveksleren kan have vanskeligheder ved at producere varmt vand nok. Især om sommeren.

VVS'eren og boligejeren, står selv for at varmtvandsinstallationen fungere optimalt.   

Hvad sker der, hvis der ikke kommer nok tilmeldinger i mit område?

Hvis der ikke opnås tilstrækkelige tilmeldinger i et område, så bliver der ikke etableret fjernvarme, og boligejerne skal selv finde alternativer.

Det håber vi ikke, bliver tilfældet.
Så tage endelig en snak med din nabo, om de ikke skal med på fjernvarmen.

Er fjernvarmen dyr ?

Vojens Fjernvarme, er et a.m.b.a. selskab.
Det betyder at alle forbrugere er andelshavere.

Alt overskud går tilbage til forbrugerne, evt. underskud betales også af forbrugerne.

Se evt. vores takstblad.

https://www.vojensfjernvarme.dk/%C3%B8konomi/priser/

Skal man være tilsluttet efter 12 uger ?

Nej, men vi opkræver faste omkostninger senest efter 12 uger, efter at stikledningen er klar.

De faste omkostninger er et effektbidrag på 26kr. pr. m2. boligareal pr. år, samt de ca. 200kr. pr. måned.

Finansiering af fjernvarmetilslutning

Vojens Fjernvarme kan ikke hjælpe med finansiering af fjernvarmetilslutning.

Der findes dog alternativer.
Mange banker og kreditforeninger, tilbyder billige lån til fjernvarmekonverteringer.

Det er boligejeren selv, der skal søge om dette lån, ved et pengeinstitut.

Alternativt kan man spørge sin VVS'er om en afdragsordning på regningen.

//