Forbrugsfordeling

I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m2 BBR angivet for forskellige ejendomstyper.

Eks.: Et paracelhus fra 1965 på 130 m2 brugte i gennemsnit i varmeåret 2023 13 MWh. 
( 130 * 0,100=13 MWh). 

 

Ejendommens anvendelse

2023

   
Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) MWh/m
Byggeår: Før 1920 0,138
1921-1962 0,127
1963-1978 0,100
1979-1998 0,086
1999-2006 0,079
2007-2015 0,063
2016- 0,056
   
Række-, kæde- eller dobbelthus  
Byggeår: Før 1920  
1921-1962 0,118
1963-1978 0,090
1979-1998 0,080
1999-2006 0,095
2007-2015  
2016-  
   
Etageboligbebyggelse  
Byggeår: Før 1920 0,204
1921-1962 0,102
1963-1978 0,078
1979-1998 0,070
1999-2006 0,068
2007-2015 0,048
2016-  
   
Døgninstitution 0,142
Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. 0,046
Kontor, handel, service 0,73
Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v. 0,44
Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse 0,160
Anden enhed til fritidsformål 0,13
   
//