Forbrugsfordeling

 

I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m2 BBR angivet for forskellige ejendomstyper.

Eks.: Et paracelhus fra 1965 på 130 m2 brugte i gennemsnit i varmeåret 2022 12,74MWh. 
( 130 * 0,098=12,74 MWh). 

 

Ejendommens anvendelse

2022

   
Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) MWh/m
Byggeår: Før 1920 0,144
1921-1962 0,131
1963-1978 0,098
1979-1998 0,086
1999-2006 0,080
2007-2015 0,063
2016- 0,048
   
Række-, kæde- eller dobbelthus  
Byggeår: Før 1920  
1921-1962 0,120
1963-1978 0,088
1979-1998 0,080
1999-2006 0,093
2007-2015  
2016-  
   
Etageboligbebyggelse  
Byggeår: Før 1920 0,236
1921-1962 0,093
1963-1978 0,082
1979-1998 0,068
1999-2006 0,068
2007-2015 0,046
2016-  
   
Døgninstitution 0,127
Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. 0,045
Kontor, handel, service 0,96
Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v. 0,13
Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse 0,160
Anden enhed til fritidsformål 0,13