Forbrugsfordeling

 

I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m2 BBR angivet for forskellige ejendomstyper.

Eks.: Et paracelhus fra 1965 på 130 m2 brugte i gennemsnit i varmeåret 2021 14,95 MWh. 
( 130 * 0,115=14,95 MWh). 

 

Ejendommens anvendelse

2021

   
Fritliggende énfamilieshus (parcelhus) MWh/m
Byggeår: Før 1920 0,178
1921-1962 0,154
1963-1978 0,115
1979-1998 0,103
1999-2006 0,093
2007-2015 0,072
2016- 0,053
   
Række-, kæde- eller dobbelthus  
Byggeår: Før 1920  
1921-1962 0,141
1963-1978 0,109
1979-1998 0,093
1999-2006 0,107
2007-2015 0,113
2016-  
   
Etageboligbebyggelse  
Byggeår: Før 1920 0,265
1921-1962 0,11
1963-1978 0,143
1979-1998 0,08
1999-2006 0,081
2007-2015 0,054
2016-  
   
Døgninstitution 0,093
Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. 0,12
Kontor, handel, service 0,94
Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v. 0,13
Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse 0,13
Anden enhed til fritidsformål 0,13