Om Vojens Fjernvarme

Selskabsform

Vojens Fjernvarme er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), med en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf en udpeges af Vojens Andelsboligforening (VAB) og en udpeges af boligforeningen af 1943 eller af boligforeningen Domea (BSB). Tre er valgt af andelshaverne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for tre år ad gangen.

Formænd gennem tiden :

 • 1963 – 1966   Glarmester H.P. Andersen 
 • 1966 – 1971   Bogtrykker Løhndorf 
 • 1971 – 1975   Købmand Sv. Bork  
 • 1975 - 1979   Flemming Kramer
 • 1979 - 1981   Frede Hansen
 • 1981 - 1982   Flemming Kramer  
 • 1982 - 2005   Mogens Ellegård
 • 2005 -           Claus Andersen 

 

Forsyningsområdet

Selskabet dækker fjernvarmeforsyningen i Vojens by, de gl. Gram fabriksbygninger, Billundgård området, Dyssebakken i et område, der strækker sig mellem indkørsel til Vojens øst (Trekanten) og næsten til Skrydstup. Der er i år 2018 tilsluttet 2005 forbrugere.

Ledningsnet:

 • Hovedledninger: ca. 52 km
 • Stikledninger: ca. 40 km
 • Vandmængde i ledningsnettet ca. 1.300 m3

Produktions- og distributionsanlægget

 • Varmecentralen på Sdr. Ringvej med 3 gas motorer og 2 gas kedler på íalt ca. 25 MW varme.
 • Varmecentralen på Hejmdalsbrovej med 2 gas kedler på i alt 13,3 MW varme.
 • Varmecentral på Tingvejen 47 med 1 gaskedel med absorptionskølemaskine og solvarmepaneler på 70.000 m2.
  200.000 m3 damvarmelager.
 • Pumpestationer C2 ved Kvickly, C4 og C5 i Østergade for enden af Præstegårdsvej. 

   

Varmesalg gennem tiden

Varmesalget var i 2004/2005 på 45.920 MWh.

Varmesalget var i 2005/2006 på 47.268 MWh.

Varmesalget var i 2006/2007 på 38329 MWh.

Varmesalget var i 2007/2008 på 45619 MWh.

Varmesalget var i 2008/2009 på 44192 MWh.

Varmesalget var i 2009/2010 på 48516 MWh.

Varmesalget var i 2010/2011 på 49556 MWh.

Varmesalget var i 2011/2012 på 43265 MWh.

Varmesalget var i 2012/2013 på 48581 MWh.

Varmesalget var i 2013/2014 på 39685 MWh.

Varmesalget var i 2014/2015 på 39374 MWh.

Varmesalget var i 2015/2016 på 42178 MWh.

Varmesalget var i 2016/2017 på 41455 MWh.

Varmesalget var i 2017/2018 på 42679 MWh.

//