Nyheder

Tidsplan for tilslutninger er ikke klar endnu

Vi har ikke de forventede tidspunkter for tilslutning endnu.Vi ved mere inden for de kommende måneder. Se mere om gaskonvertering her: Information om…

Information om fjernvarmelevering.

Information om fjernvarmelevering. Grøn og billig varme ved Vojens Fjernvarme. Det har vist sig at kombinationen med solvarme, elkedel, gasmotorer…

Varmeprisen for 2023 stiger ikke så meget som varslet

I september 2022 varslede vi varmeprisstigninger for varmeåret 2023, på over 50 % da gaspriserne var meget høje. Varsling (over 10 %) skal ifølge Fors…

Fjernvarme i Bevtoft og Skrydstrup ?????

Haderslev Kommune har udsendt breve/e-mail til borgere i bl.a. Bevtoft og Skrydstrup hvor der står at Bevtoft Biogas og Vojens Fjernvarme er i gang…

Information vedr. tilslutning til fjernvarme, fra Vojens Fjernvarme a.m.b.a. 3. oktober 2022

Vojens Fjernvarme forventer at kunne forsyne alle beboere og virksomheder i Vojens by med fjernvarme inden for de kommende år. Det skal nævnes at de…

Varsling af prisstigning for varmeåret 2023

På grund af de stadig høje gaspriser og oliepriser her i 2022, og forventeligt også i 2023, er vi nødsaget til at hæve varmeprisen fra 1. januar 2023.…

Status på konvertering i Vojens by, 24. aug. 2022

Projektforslaget vedr. gaskonverteringer i Vojens by, er til behandling i Haderslev Kommune. Der skal også laves en VVM screening (miljøvurdering) som…

Konverteringer i Vojens by - 23. maj 2022

Konverteringer i Vojens by   Vi har nu fået over 450 tilkendegivelser ud af 730 mulige (som har olie, gas eller fast brændsel), så det tegner til at…

Varmeprisen for 2022 stiger ikke så meget som varslet.

Varmeprisen for 2022 stiger ikke så meget som varslet.   I september og oktober 2021 varslede vi varmeprisstigninger for varmeåret 2022, på over 60…