Vojens Fjernvarme holder informationsmøde om gaskonverteringerne i Vojens by, mandag den 30. oktober 2023 kl. 19. i kælderen ved skøjtehallen. 
Tilmelding på vores hjemmeside www.vojensfjernvarme.dk er nødvendig, senest den 22. oktober 2023.

Det er nu vi skal vide, om du ønsker grøn, billig og nem fjernvarme

Vojens Fjernvarme er, som mange andre fjernvarmeselskaber i Danmark, nu i gang med at tilbyde fjernvarme til områder der i dag bliver opvarmet med naturgas.

Som de fleste af jer nok har bemærket, er vi startet med at grave på Vestergade, Søndergade og Over Jerstalvej, som forventes afsluttet i oktober 2023. Derefter går vi videre med etape 2 og 3 da her er tilmeldinger nok. 

For at vi kan fortsætte med gaskonverteringen, er det nødvendigt med en stor tilslutning. Hvis vi ikke opnår det nedenstående antal tilmeldinger, vil gaskonverteringen blive stoppet.

Tilmeldingerne er i øjeblikket:
Etape 4: 66 % (der kræves 65 %)
Etape 5: 25 % (der kræves 65 %)  Fuglesøkvarteret.

Vojens Fjernvarmes bestyrelse skal den 1. december 2023 beslutte om etape 4 og etape 5 skal i EU-udbud.
Det ser fint ud med etape 4, men i etape 5 mangler vi mange underskrifter.

Vi har derfor brug for din tilmelding hurtigst muligt og senest den 30. november 2023.
Hvis vi ikke opnår den nødvendige tilslutning, er vi nødsaget til at opgive gaskonvertering i etape 5 indtil der er de nødvendige underskrifter. Det af kommunen godkendte projektforslag gælder indtil 2027, herefter vil der blive søgt om at etape 5 ikke får fjernvarme, hvis ikke der er de nødvendige underskrifter.  

Kender du Energi/brændselssammensætningen i vores fjernvarmeproduktion?

I år 2022 producerede Vojens Fjernvarme varme baseret på:
44,8 % Solenergi
24,9 % Elkedler, (billig vindenergi)
30,3 % Naturgas/fyringsolie

I de kommende år vil vores brug af naturgas blive erstattet af store varmepumper. Derudover arbejder vi på at modtage overskudsvarme fra Sønderjysk Biogas i Bevtoft. Vi er i dialog med dem.

Naturgassen skal udfases, der er ingen øvre grænse på gasprisen og derudover vil afgifterne på gassen stige ifølge regeringens ambitioner.

Sådan underskriver du
Du kan printe kontrakten ud fra vores hjemmeside www.vojensfjernvarme.dk, eller du kan udfylde og underskrive kontrakten, som er lagt i postkassen og sende den til vojensfjernvarme@mail.dk eller lægge den i postkassen på Tingvejen 47, 6500 Vojens.

Vores kampagnetilbud
Vores kampagnetilbud på 27.000 kr. inkl. moms + et årlig tillæg i 20 år, er gældende indtil entreprenøren har været forbi din matrikel og/eller vej.

Ønsker du fjernvarme senere bliver prisen minimum 55.000 kr. + et årligt tillæg i 20 år.

Prisen på det årlige tillæg er variabelt, indtil vi har lånene på plads. Det er samme fremgangsmåde som hos mange andre varmeselskaber, men vores tillæg er begrænset til 20 år.

Tillægget formodes ikke at komme over 200 kr. inkl. moms pr. måned i 20 år. Det svarer til cirka det samme som et service på gasfyr eller varmepumpe koster.

Tillægget er baseret på de priser vi har fået på etape 1, 2 og 3 og med en rente på 4 % ved Kommune Kredit samt en tilslutningsprocent på 65 %.

Jo flere der tilmelder sig fjernvarme, jo billigere bliver det. Vi lægger hovedledninger og fordelingsledninger til 100 % tilslutning. Vær med på den grønne omstilling for både din og dine efterkommeres fremtids skyld.

Du kan finde mere information og læse ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside: www.vojensfjernvarme.dk

 

Et par gode råd

  • Mange banker låner gerne til miljørigtige investeringer.
  • Spørg evt. din VVS’er, om de har en rentefri afdragsordning.
  • Der kan søges om tilskud til gasafkobling (samtidig med gasafkobling) hos Evida.dk. Du skal dog vente med at søge, til du har fået kontrakten tilbage fra os med en ca. dato for fjernvarmetilslutning. Husk at VVS-arbejdet indvendig også skal være klar før afkoblingen fra naturgas bør ske.
  • Er der ikke penge i afkoblingspuljen, kan du søge senere, men der er nogle regler som skal overholdes (f.eks. minimum 100 m3 naturgasforbrug), kontakt i dette tilfælde Evida.dk

Et par forklaringer

  • Forskellen mellem at være andelshaver og varmeaftager uden andelshaverstatus er at andelshaveren har ret til at komme til generalforsamling ­­– det har varmeaftageren ikke. Der er ingen økonomisk forskel.
  • Når vi har de nødvendige underskrifter, kan vi få etaperne i EU-udbud og underskrive kontrakten med entreprenøren. Det tager ca. et halvt år. Herefter vil entreprenøren komme med en tidsplan for de forskellige gader.

 

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme

Bestyrelsen                                  

//