Kedler og motorer

 

Motor1 En af de 3 Rolls-Royce gasmotorer, der producerer varme og el på Sdr. Ringvej
Kedel Hejm

Kedelrum på Heimdalsbrovej

I forgrunden ses en af de gamle oliekedler fra 1977, den er nu erstattet af en ny gaskedel på 7 MWh varme

Kedel 11

 El Kedel

 Kedel C7

 VP c7

 

 

Kedelrum på  Sdr. Ringvej.

 

 

7 MW Gaskedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MW El-Kedel.

Producerer varme, når elprisen falder.

 

 

 

 

 

 

Kedelrum Tingvejen

 

 7MW Gas-kedel

 

 

 

 

 

 

 

Absorptionsvarmepumpe

Henter den sidste energi ud af røggassen, og sænker derved skorstenstemperaturen til ca. 20°C.

Kedel og varmepumpe har tilsammen en virkningsgrad på 109 %.

//