Vojens Fjernvarmes takster fra 1. januar til 31 december 2024.

FORBRUGSBIDRAG    Inkl. Moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh)  kr   540  kr     675
Fjernvarmevand forbrug pr. m3  kr  2,60  kr    3,25
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet bolig- og erhvervsareal iflg. BBR  kr  20,8  kr   26,00
På BBR-Erhverv gives 25 % rabat.                                                  

Motivationstarif:
Forbrugere som har en returtemperatur på mellem 31-36 gr. C i gennemsnit over et kalenderår får intet tillæg eller rabat, d.v.s. at de ligger i et "Neutralt område".

Forbrugere der har en returtemperatur på over 36 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil blive pålagt en motivationstarif på 1 % pr.MWh forbrug pr. gr. C.
( OBS...Gælder, indtil videre , kun hvis den gennemsnitlige fremløbstemperatur er over 60 gr. C)

Forbrugere der har en returtemperatur på under 31 gr. C i gennemsnit over et kalenderår, vil bliver belønnet med en rabat på 1 % pr. MWh forbrug pr. grad.
Det "neutrale område" vil blive sænket med 1 grad C pr. år,så det i 2025 kommer til at ligge på mellem 30-35 grader C.  

   
INVESTERINGSBIDRAG pr. m2 BBR 
Fritliggende enfamiliehuse pr. bolig.     ( 100,-kr./m2)                        Maks.  kr 18.000  kr 22.500
Kæde-/rækkehuse maks pr. bolig.          (75,-kr./m2)                         Maks.  kr 12.000  kr 15.000
Etageboliger og almene familieboliger pr. bolig. ( 50,-kr./m2)              Maks.  kr   9.000  kr 11.250
Ældreboliger maks pr. bolig.                  ( 40,-kr./m2)                    Maks.  kr   7.200  kr   9.000
Ungdomsboliger maks pr. bolig.             ( 20,-kr./m2)                      Maks.  kr   3.600  kr   4.500
STIKLEDNINGSBIDRAG 
Lb. meter stikledning. ( Fra fortov til indføring i hus )  kr   1.500  kr   1.875
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund til paracelhus indbetales byggemodningsbidrag af grundudstykker som herefter opkræver beløbet af grundejer.  kr 25.000  kr 31.250
Nybyggeri både indenfor og udenfor fjernvarmeområder.     
Ved nybyggeri af etageboliger, kæde/rækkehuse og erhverv, betales tilslutningsbidrag efter de faktiske omkostninger.     
Fjernvarmetilslutning af enfamiliehuse og kæde/rækkehuse i Vojens by, med standard stikledning på op til 20 mm i diameter og op til 50 meter, iflg. godkendt konverteringsprojekt af den 1. marts 2023.    
Tilslutningsbidrag via kampagnepris + tillæg som ses nedenfor  kr 21.600  kr 27.000
Bidrag pr. år i 20 år, som afhænger af faktiske omkostninger og renter på lån.  kr   1.900  kr   2.375
Eksisterende erhvervsejendomme og store haller.     
Erhvervsejendomme og store haller betaler tilslutningsbidrag efter tilbud,  minimum 27.000,-kr. og maksimalt 100.000,-kr inkl. moms.    
GEBYRER
Rentesats vedrørende restancer efter gældende rentelov.     
Rykkergebyr 1. gang.  kr   100  Momsfri 
Inkassomeddelelse  kr   100  Momsfri 
Betalingsordning   kr   100  Momsfri 
Lukkegebyr  kr   375  Momsfri 
Åbnegebyr   kr   375  kr     469
Flytteopgørelse  kr   100  kr     125
Målerundersøgelse på stedet  kr   335  kr     419
Afprøvning af måler (alm) (store målere efter omkostninger).  kr   600  kr     750
     
//