Fjernvarmen kommer til området etape 4 og 5

4. juli 2024

Aftalen med entreprenøren for gaskonverteringer i område 4 og 5 er nu underskrevet.

Område 4 vil i løbet af juli 2024 få deres kontrakt med yderligere information lagt i deres postkasse.  

Område 5 ( fuglesøkvarteret ) vil i løbet af juli / august 2024 få deres kontrakt med yderligere information lagt i deres postkasse.

Informationsbrev og tidsplan for de 2 områder kan indtil da ses på vores hjemmeside her.

Vojens d. 4. juli 2024

Kære kommende forbruger.

Vi har nu den glædelige meddelelse, at kontrakten med entreprenør Tjæreborg Industri A/S er underskrevet og dermed kan vi nu også underskrive kontrakten med dig og returnere den.

Tjæreborg Industri A/S er hovedentreprenør og graver og svejser rør for os, de har dog også hyret entreprenør Kjelkvist A/S til at hjælpe dem med at grave.

Gravearbejdet og udlægning af rør starter efter den forventede tidsplan som er vedlagt eller kan ses på vores hjemmeside www.vojensfjernvarme.dk Tidsplanen kan ændre sig i forbindelse med dårligt vejr, manglende rørleverancer el. lignende. Læg mærke til, at man ikke får fjernvarme før alle på gaden er tilkoblet.

Det forventes at alle der har underskrevet kontrakt med os i etape 4 og 5, har fået gravet stik ind til deres huse inden den 1. juli 2026.

Du vil blive kontaktet af entreprenøreren ca. 1 uge inden der graves stikledning ind til huset, så der skriftlig kan aftales, hvor stikledningen skal være og det udvendige skab skal sættes op. Når der sættes skab op, bores der ikke huller til varmerørene, men skal stikledningen ind i f.eks. en kælder ( min. 1,9 meters højde) bores der hul i soklen og der afsluttes inden for sokkel med 2 stk. afspærringsventiler. 

Du kan søge om tilskud til gasafkobling, hos Evida, når du kender datoen for din tilkobling til fjernvarmen, dog tidligst 12 måneder før. Hvis puljen er tom, kan der søges senere, der er dog visse regler som skal overholdes. Se mere på Evida´s hjemmeside www.Evida.dk.  Vi anbefaler at sætte datoen for afkobling 3 måneder efter at gaden har fjernvarme ifølge tidsplanen, da tidsplanen kan blive ændret.

Din nuværende varmeforsyning bliver ikke afkoblet af os, men skal aftales med din VVSér. Varmemåler leveres af os når det udvendige og indvendige arbejde er klar.

Se nyheder (opdatering af tidsplan) samt vedtægter og bestemmelser på vores hjemmeside www.vojensfjernvarme.dk

Vi takker for din tålmodighed og ser frem til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

//